شرح خدمات و فرمهای موردنیاز جهت آموزش در طول دوره آموزش حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران

شرح خدمات و فرمهای موردنیاز هر مهندس عمران
شرح مسولیتهای مهندس ناظر

  تولید محتوا ،تهیه و تنظیم :مهندس کامیار میررضوی مدرس دوره های حقوق مهندسی

Read More

نمونه های آموزشی دستور کار ها و گزارش های مرحله ای و مکاتبات جهت آموزش در طول دوره آموزش حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران

دستورالعمل ها و گزارشات مورد نیاز هرمهندس  و ناظران تمامی رشته ها

تولید محتوا ،تهیه و تنظیم :مهندس کامیار میررضوی مدرس دوره های حقوق مهندسی

Read More
فهرست
پشتیبانی سایت
تیم پشتیبانی

سلام🙂! سوال خود را در واتسآپ برای تیم پشتیبانی ارسال کنید

تیم پشتبانی بزودی پاسخ میدهد

درخواست خود را به شماره 100088100088 تیم پشتیبانی ارسال کنید